Chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015

Chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015

Chủ đề của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015: “ Buôn Ma Thuột – Những đường xuân lịch sử”. Thời gian: từ ngày 09 – 12/3/2015 Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xem tiếp...

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2012 10:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thái Như
QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14/5/2012 của Tỉnh ủy báo cáo tự kiểm tra về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng Quy định số 37 QĐ/ĐUSCT ngày 12 tháng 7 năm 2012 về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công Thương Đắk Lắk trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
I. CHUẨN MỰC CHUNG
Tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phải gương mẫu thực hiện:
1.      Chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đại phương và của ngành.
2.      Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
3.      Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với năng suất chất lượng hiệu quả.
4.      Đoàn kết tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, luôn có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
5.      Tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, an toàn.
6.      Chấp hành nghiêm túc việc tổ chức phân công làm công tác dân vận cơ sở tại buôn kết nghĩa K’Dun.
 
II.                CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỤ THỂ
1.      Trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
1.1. Đảm bảo việc thực hiện công vụ có năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác được giao.
1.2. Thực hiện tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
1.3. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác của đơn vị.
1.4. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông xảy ra do chủ quan, không chấp hành luật giao thông.
1.5. Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
1.6. Có trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn.
1.7. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các tổ chức và nhân dân khi quan hệ với tinh thần: tiếp thu ý kiến của dân, trọng dân và học tập điều tốt ở dân, không gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công  việc cho dân.
1.8. Nghiêm túc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm (đối với đảng viên).
1.9. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật.
2.      Trách nhiệm đối với địa phương (nơi cư trú và nơi sinh hoạt):
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
2.1. Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động.
2.2. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm (không để bản thân gia đình mất đoàn kết).
2.3. Vận động gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và chống các tệ nạn xã hội.
3.      Trách nhiệm đối với gia đình:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
3.1. Làm nòng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo.
3.2. Bản thân và các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
3.3.  
III.             NHỮNG VIỆC “CẦN XÂY” VÀ “CẦN CHỐNG”
1.      Những việc “CẦN XÂY”
1.1.  Xây dựng ngân sách của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì sự nghiệp xây dựng, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2.  Xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động sáng tạo, tự lực cánh sinh và làm chủ khoa học công nghệ.
1.3.  Xây dựng nếp sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
1.4.  Tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú.
1.5.  Xây dựng lối sống trong sạch, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và phê bình. Có tinh thần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
2.      Những việc “CẦN CHỐNG”
2.1.Chống việc tổ chức tham gia hoạt động bè phái, chống việc tố cáo sai sự thật, bịa đặt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phát ngôn không trung thực, không đúng nơi, đúng chỗ gây mất đoàn kết, gây rối nội bộ.
2.2. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.3.Chống biểu hiện chây lười trong công tác, trốn tránh trachas nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ. Nói không đi đôi với làm.
2.4. Chống việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao gây sách nhiếu, khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân.
2.5. chống các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.      Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành căn cứ các chuẩn mực đạo đức, lối sống và những việc cần xây, cần chống nêu trên để thực hiện kể từ ngày Quy định này được ban hành.
2.      Căn cứ các chuẩn mực nêu trên, vào cuối năm mỗi cá nhân và đơn vị thuộc ngành có tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục, được từng tổ chức (Tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể) bình xét, chọn những đơn vị, cá nhân tiêu biểu khen thưởng theo quy định hiện hành, kiên quyết kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt; nếu có vi phạm thì tùy mức độ, phải được xử lý nghiêm minh.
3.      Quy định này tổ chức quán triệt đến từng Chi bộ, phòng ban, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương.
4.      Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào cho phù hợp với thực tiễn công tác của ngành. Đề nghị các phòng, đơn vị phản ảnh về Đảng ủy Sở Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
-    Các Chi bộ trực thuộc;
-    Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
-    Lãnh đạo sở;
-    Đảng ủy Khối Các CQ tỉnh (b/c);
-    Các đ/c Báo cáo viên;
-    VP niêm yết công khai;
-   Lưu: ĐU
TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Võ Thanh

Tác giả bài viết: NN
Nguồn tin: Đảng ủy Sở Công Thương Đắk Lắk
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐăkLắk

1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐakLak trực thuộc Sở Công Thương. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt trong khuôn viên của Sở Công Thương) số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 2. Chức năng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn mức hỗ trợ của Quỹ khuyến công đã đáp ứng được nhu cầu của cơ sở chưa?

Có, đáp ứng rất tốt!

Đáp ứng tốt!

Chưa đáp ứng đủ!

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 871
  • Tháng hiện tại: 2815
  • Tổng lượt truy cập: 1284043

Tin nhanh

Chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015
Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2015
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN với Trung tâm xúc tiến thương mại.
Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ các đề án khuyến công
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2 năm 2015
Công nghệ và thiết bị bảo quản cam bằng công nghệ tạo màng
Chiến lược phát triển sản xuất gạch không nung ở Việt Nam
Bộ Công Thương: Nỗ lực, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn xa
KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM, PHÁT HIỆN NHIỀU VI PHẠM
Kinh doanh trên mạng xã hội theo quy định của Thông tư số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử
Cảnh báo hành vi lừa đảo tinh vi của Hacker máy tính trong giao dịch thương mại quốc tế
Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công Phải bắt đầu từ liên kết vùng
Tập trung, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
Chưa tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Hội chợ quốc tế Mega Show Part1 - Cơ hội mở rộng xuất khẩu đối với ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015
Họp báo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2015
PHÁT HIỆN SỐ LƯỢNG LỚN MŨ BẢO HIỂM VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia năm 2015

Liên kết

Danh mục tin