Lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 - lần thứ nhất

Lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 - lần thứ nhất

Ngày 15/3/2015, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Công Thương long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 - lần thứ I. Đến dự và trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương...

Xem tiếp...

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2012 10:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thái Như
QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14/5/2012 của Tỉnh ủy báo cáo tự kiểm tra về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng Quy định số 37 QĐ/ĐUSCT ngày 12 tháng 7 năm 2012 về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công Thương Đắk Lắk trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
I. CHUẨN MỰC CHUNG
Tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phải gương mẫu thực hiện:
1.      Chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đại phương và của ngành.
2.      Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
3.      Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với năng suất chất lượng hiệu quả.
4.      Đoàn kết tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, luôn có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
5.      Tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, an toàn.
6.      Chấp hành nghiêm túc việc tổ chức phân công làm công tác dân vận cơ sở tại buôn kết nghĩa K’Dun.
 
II.                CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỤ THỂ
1.      Trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
1.1. Đảm bảo việc thực hiện công vụ có năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác được giao.
1.2. Thực hiện tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
1.3. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác của đơn vị.
1.4. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông xảy ra do chủ quan, không chấp hành luật giao thông.
1.5. Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
1.6. Có trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn.
1.7. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các tổ chức và nhân dân khi quan hệ với tinh thần: tiếp thu ý kiến của dân, trọng dân và học tập điều tốt ở dân, không gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công  việc cho dân.
1.8. Nghiêm túc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm (đối với đảng viên).
1.9. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật.
2.      Trách nhiệm đối với địa phương (nơi cư trú và nơi sinh hoạt):
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
2.1. Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động.
2.2. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm (không để bản thân gia đình mất đoàn kết).
2.3. Vận động gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và chống các tệ nạn xã hội.
3.      Trách nhiệm đối với gia đình:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
3.1. Làm nòng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo.
3.2. Bản thân và các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
3.3.  
III.             NHỮNG VIỆC “CẦN XÂY” VÀ “CẦN CHỐNG”
1.      Những việc “CẦN XÂY”
1.1.  Xây dựng ngân sách của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì sự nghiệp xây dựng, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2.  Xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động sáng tạo, tự lực cánh sinh và làm chủ khoa học công nghệ.
1.3.  Xây dựng nếp sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
1.4.  Tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú.
1.5.  Xây dựng lối sống trong sạch, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và phê bình. Có tinh thần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
2.      Những việc “CẦN CHỐNG”
2.1.Chống việc tổ chức tham gia hoạt động bè phái, chống việc tố cáo sai sự thật, bịa đặt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phát ngôn không trung thực, không đúng nơi, đúng chỗ gây mất đoàn kết, gây rối nội bộ.
2.2. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.3.Chống biểu hiện chây lười trong công tác, trốn tránh trachas nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ. Nói không đi đôi với làm.
2.4. Chống việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao gây sách nhiếu, khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân.
2.5. chống các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.      Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành căn cứ các chuẩn mực đạo đức, lối sống và những việc cần xây, cần chống nêu trên để thực hiện kể từ ngày Quy định này được ban hành.
2.      Căn cứ các chuẩn mực nêu trên, vào cuối năm mỗi cá nhân và đơn vị thuộc ngành có tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục, được từng tổ chức (Tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể) bình xét, chọn những đơn vị, cá nhân tiêu biểu khen thưởng theo quy định hiện hành, kiên quyết kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt; nếu có vi phạm thì tùy mức độ, phải được xử lý nghiêm minh.
3.      Quy định này tổ chức quán triệt đến từng Chi bộ, phòng ban, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương.
4.      Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào cho phù hợp với thực tiễn công tác của ngành. Đề nghị các phòng, đơn vị phản ảnh về Đảng ủy Sở Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
-    Các Chi bộ trực thuộc;
-    Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
-    Lãnh đạo sở;
-    Đảng ủy Khối Các CQ tỉnh (b/c);
-    Các đ/c Báo cáo viên;
-    VP niêm yết công khai;
-   Lưu: ĐU
TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Võ Thanh

Tác giả bài viết: NN
Nguồn tin: Đảng ủy Sở Công Thương Đắk Lắk
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐăkLắk

1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐakLak trực thuộc Sở Công Thương. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt trong khuôn viên của Sở Công Thương) số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 2. Chức năng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn mức hỗ trợ của Quỹ khuyến công đã đáp ứng được nhu cầu của cơ sở chưa?

Có, đáp ứng rất tốt!

Đáp ứng tốt!

Chưa đáp ứng đủ!

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 634
  • Tháng hiện tại: 42952
  • Tổng lượt truy cập: 1324180

Tin nhanh

Lễ trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014 - lần thứ nhất
Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Thông tin tổ chức hội chợ - triển lãm Công thương năm 2015 tại Cần Thơ
ÁP DỤNG GIÁ ĐIỆN MỚI KỂ TỪ NGÀY 16/3/2015
Thư mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên – Kon Tum 2015
Thư mời tham gia Hội chợ Công – Thương các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ - Khánh Hòa 2015
Hội thảo “Quyền được thông tin của người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp”
Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015.
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V: Đêm hội vào mùa
Chung kết cuộc thi “Đệ nhất pha chế cà phê Việt Nam” lần 3- năm 2015.
KHAI MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ V – NĂM 2015
Lễ khai trương Công ty Cổ phần Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột
Hội thảo “Sở giao dịch hàng hóa với sự phát triển của thị trường cà phê”
Hội nghị Triển khai kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2015
Họp Tiểu Ban lễ tân, khánh tiết Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần V năm 2015
Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh mới
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Chương trình du lịch tour cà phê tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V – 2015
Phong điện lên ngôi!

Liên kết

Danh mục tin

Tỉ giá ngoại tệ

Tháng Ba 30, 2015, 12:42 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,458.72 16,558.07 16,714.32
CAD 16,824.32 16,977.11 17,206.00
CHF 22,138.63 22,294.69 22,505.07
DKK - 3,090.52 3,189.08
EUR 23,239.84 23,309.77 23,576.83
GBP 31,663.63 31,886.84 32,187.73
HKD 2,741.88 2,761.21 2,798.44
INR - 337.35 351.61
JPY 178.08 179.88 181.58
KRW - 17.70 21.67
KWD - 70,880.68 73,141.21
MYR - 5,794.73 5,872.86
NOK - 2,663.20 2,748.13
RUB - 337.73 413.36
SAR - 5,575.51 5,928.63
SEK - 2,474.72 2,538.37
SGD 15,454.81 15,563.76 15,836.82
THB 647.38 647.38 674.75
USD 21,515.00 21,515.00 21,575.00