Công văn về việc  Xây dựng chương trình khuyến công  giai đoạn 2015-2020.

Công văn về việc Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện Công văn số 5979/UBND-CN, ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 01/8/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Xem tiếp...

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2012 10:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thái Như
QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

QUY ĐỊNH Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công thương

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14/5/2012 của Tỉnh ủy báo cáo tự kiểm tra về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng Quy định số 37 QĐ/ĐUSCT ngày 12 tháng 7 năm 2012 về chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành Công Thương Đắk Lắk trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
I. CHUẨN MỰC CHUNG
Tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phải gương mẫu thực hiện:
1.      Chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đại phương và của ngành.
2.      Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
3.      Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với năng suất chất lượng hiệu quả.
4.      Đoàn kết tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, luôn có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
5.      Tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, an toàn.
6.      Chấp hành nghiêm túc việc tổ chức phân công làm công tác dân vận cơ sở tại buôn kết nghĩa K’Dun.
 
II.                CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỤ THỂ
1.      Trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
1.1. Đảm bảo việc thực hiện công vụ có năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác được giao.
1.2. Thực hiện tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
1.3. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác của đơn vị.
1.4. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông xảy ra do chủ quan, không chấp hành luật giao thông.
1.5. Đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng chí, đồng nghiệp để cùng tiến bộ.
1.6. Có trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, an toàn.
1.7. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các tổ chức và nhân dân khi quan hệ với tinh thần: tiếp thu ý kiến của dân, trọng dân và học tập điều tốt ở dân, không gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công  việc cho dân.
1.8. Nghiêm túc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm (đối với đảng viên).
1.9. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật.
2.      Trách nhiệm đối với địa phương (nơi cư trú và nơi sinh hoạt):
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
2.1. Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động.
2.2. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm (không để bản thân gia đình mất đoàn kết).
2.3. Vận động gia đình và cộng đồng dân cư xung quanh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và chống các tệ nạn xã hội.
3.      Trách nhiệm đối với gia đình:
Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải:
3.1. Làm nòng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo.
3.2. Bản thân và các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội.
3.3.  
III.             NHỮNG VIỆC “CẦN XÂY” VÀ “CẦN CHỐNG”
1.      Những việc “CẦN XÂY”
1.1.  Xây dựng ngân sách của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì sự nghiệp xây dựng, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.2.  Xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động sáng tạo, tự lực cánh sinh và làm chủ khoa học công nghệ.
1.3.  Xây dựng nếp sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
1.4.  Tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú.
1.5.  Xây dựng lối sống trong sạch, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và phê bình. Có tinh thần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
2.      Những việc “CẦN CHỐNG”
2.1.Chống việc tổ chức tham gia hoạt động bè phái, chống việc tố cáo sai sự thật, bịa đặt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phát ngôn không trung thực, không đúng nơi, đúng chỗ gây mất đoàn kết, gây rối nội bộ.
2.2. Chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.3.Chống biểu hiện chây lười trong công tác, trốn tránh trachas nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ. Nói không đi đôi với làm.
2.4. Chống việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao gây sách nhiếu, khó khăn, phiền hà trong việc giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân.
2.5. chống các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.      Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành căn cứ các chuẩn mực đạo đức, lối sống và những việc cần xây, cần chống nêu trên để thực hiện kể từ ngày Quy định này được ban hành.
2.      Căn cứ các chuẩn mực nêu trên, vào cuối năm mỗi cá nhân và đơn vị thuộc ngành có tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục, được từng tổ chức (Tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể) bình xét, chọn những đơn vị, cá nhân tiêu biểu khen thưởng theo quy định hiện hành, kiên quyết kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt; nếu có vi phạm thì tùy mức độ, phải được xử lý nghiêm minh.
3.      Quy định này tổ chức quán triệt đến từng Chi bộ, phòng ban, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương.
4.      Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào cho phù hợp với thực tiễn công tác của ngành. Đề nghị các phòng, đơn vị phản ảnh về Đảng ủy Sở Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
-    Các Chi bộ trực thuộc;
-    Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
-    Lãnh đạo sở;
-    Đảng ủy Khối Các CQ tỉnh (b/c);
-    Các đ/c Báo cáo viên;
-    VP niêm yết công khai;
-   Lưu: ĐU
TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
 
 
Võ Thanh

Tác giả bài viết: NN
Nguồn tin: Đảng ủy Sở Công Thương Đắk Lắk
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐăkLắk

  1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ĐakLak trực thuộc Sở Công Thương. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt trong khuôn viên của Sở Công Thương) số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. 2. Chức năng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn mức hỗ trợ của Quỹ khuyến công đã đáp ứng được nhu cầu của cơ sở chưa?

Có, đáp ứng rất tốt!

Đáp ứng tốt!

Chưa đáp ứng đủ!

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 68
  • Tháng hiện tại: 68865
  • Tổng lượt truy cập: 960555

Tin nhanh

Công văn về việc Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2015-2020.
Hội nghị Giám đốc Trung tâm Khuyến công và cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu các tỉnh phía Nam
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK
Mời tham gia Hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống 2014”
Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên
Thông báo về việc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2014
Bế giảng các khóa đào tạo nghề tháng 7-2014
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công khu vực miền Trung – Tây Nguyên
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK
HỘI NGHỊ TRÌNH DIỄN MÔ HÌNH GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN NĂM 2014
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá xăng dầu.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công tỉnh Đắk Lắk.
NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN HẠT NHỰA
Mời tham gia Hội Chợ Thương mại Việt Nam 2014 tại Campuchia
Thư mời tham gia Đoàn Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga và cộng hòa Séc năm 2014
GẠCH KHÔNG NUNG – VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHO THỜI ĐẠI MỚI.
Thư mời tham gia “Hội chợ Công Thương vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 tỉnh Kiên Giang”.
ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG THƯƠNG XEM XÉT DỰ ÁN CẤP ĐIỆN CHO 37 THÔN, BUÔN
Hội thảo quốc gia sử dụng hiệu quản phân bón Văn Điển cho cây trồng tại miền Trung – Tây Nguyên
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK

Liên kết

Danh mục tin

Tỉ giá ngoại tệ

Tháng Tám 31, 2014, 12:23 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 19,620.42 19,738.85 19,916.19
CAD 19,220.81 19,395.37 19,648.06
CHF 22,848.41 23,009.48 23,309.25
DKK - 3,691.90 3,807.94
EUR 27,726.48 27,809.91 28,059.75
GBP 34,739.52 34,984.41 35,298.71
HKD 2,697.55 2,716.57 2,751.96
INR - 343.25 357.59
JPY 201.40 203.43 205.26
KRW - 18.97 23.21
KWD - 73,735.22 75,295.86
MYR - 6,671.00 6,757.91
NOK - 3,377.41 3,483.56
RUB - 524.15 641.23
SAR - 5,482.91 5,827.56
SEK - 3,004.21 3,080.10
SGD 16,710.57 16,828.37 17,115.94
THB 650.52 650.52 677.71
USD 21,170.00 21,170.00 21,220.00